Có nên mua Samsung Note 5 Mỹ cũ?

Có nên mua Samsung Note 5 Mỹ cũ?

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét