Có nên mua Samsung Note 3 cũ hay không?

Có nên mua Samsung Note 3 cũ hay không?

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét