Apple iPhone 4 chính thức bị “khai tử”, ngừng hỗ trợ mọi dịch vụ và sửa chữa từ nhà sản xuất !

Apple iPhone 4 chính thức bị “khai tử”, ngừng hỗ trợ mọi dịch vụ và sửa chữa từ nhà sản xuất !

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét