Galaxy C9 được phát hiện đang thử nghiệm, màn hình có thể lên đến 6 inch ?

Galaxy C9 được phát hiện đang thử nghiệm, màn hình có thể lên đến 6 inch ?

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét