Tin vui: Android 7.0 Nougat đã chính thức đổ bộ lên Sony Xperia Z3+, Z4 Tablet và Z5, cập nhật ngay !

Tin vui: Android 7.0 Nougat đã chính thức đổ bộ lên Sony Xperia Z3+, Z4 Tablet và Z5, cập nhật ngay !

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét