Galaxy S8 sẽ có giá tăng đột biến, hơn 20 triệu đồng cho phiên bản 64 GB ?

Galaxy S8 sẽ có giá tăng đột biến, hơn 20 triệu đồng cho phiên bản 64 GB ?

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét