Tin vui: Moto G4 Play sắp được lên Android 7.0 Nougat, tương lai còn hỗ trợ cả Android 8.0 ?

Tin vui: Moto G4 Play sắp được lên Android 7.0 Nougat, tương lai còn hỗ trợ cả Android 8.0 ?

Tags: , ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét