iPhone 8 phiên bản 128 GB sẽ có giá 870 USD, bản 256 GB vượt ngưỡng 1000 USD ?

iPhone 8 phiên bản 128 GB sẽ có giá 870 USD, bản 256 GB vượt ngưỡng 1000 USD ?

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét