Khi vỡ màn hình có nên thay mặt kính iPhone 4 không?

Khi vỡ màn hình có nên thay mặt kính iPhone 4 không?

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét